Vybavení ordinace

RTG přístroj s nepřímou digitalizací
Ultrasonograf
Monitor vitálních funkcí pacienta
Elektrokauter
Zubní ultrazvuk
Mikroskop
Odsávačka
Odstředivka
Parní sterilizátor
Laryngoskop
Otoskop
Hospitalizační boxy