Osteodynamika u lidí

Od ledna 2023 nabízíme omezené množství termínů na ošetření Osteodynamikou i u dvounohých pacientů :) 

U zvířecích miláčků tyto techniky znáte asi nejvíce pod názvem Dornova metoda + Osteodynamika.

V případě zájmu o toto ošetření a pro více informací nás prosím kontaktujte na tel. 734 251 500, prostřednictvím e-mailu jankari.vet@seznam.cz či osobně u nás v ordinaci. Ošetření provádí MVDr. Jana Čábelková.

Celková doba je 2 hodiny, samotné ošetření celého těla trvá 1,5 hodiny.

Cena za ošetření je 1600 Kč (včetně DPH).


MOJE ZAČÁTKY

Ošetřováním lidí pomocí Osteodynamiky se ve volném čase věnuji již téměř 2 roky. Co mě těší nejvíce (podobně jako u zvířecích pacientů, kde se těmto technikám věnuji v rámci svého zaměstnání opravdu velice intenzivně), je výborný ohlas na výsledky tohoto ošetření! :) Kromě preventivních ošetření jsou mezi mými lidskými klienty pacienti s výhřezy meziobratlových plotének, s artrózami kyčelních, ramenních, kolenních, loketních a dalších kloubů, pacienti po operacích páteře či s totální endoprotézou, pacienti s bolestivostí v oblasti kostrče a mnoha dalšími potížemi (pokud tedy nemají aktuální kontraindikaci k tomuto ošetření, která se posuzuje u každého pacienta zvlášť). Mám zkušenosti s ošetřením jak mladých sportovců, tak pacientů ve velmi pokročilém věku. Ke každému klientovi přistupuji individuálně, aby bylo ošetření (s ohledem ke zdravotním obtížím a věku) co nejefektivnější. Mám splněny všechny kurzy Osteodynamiky I - IV a také kurz lidských rozšířených technik u zakladatelky těchto technik paní Andrey Dunové. A díky splněnému rekvalifikačnímu kurzu a získání profesní kvalifikace maséra také klasickou a sportovní masáž. V současné době jsem účastnicí ročního terapeutického výcviku lidské Osteodynamiky. 


CO JE TO OSTEODYNAMIKA 

Text je zkopírován se souhlasem autorky a zakladatelky Osteodynamiky - paní Andrey Dunové

https://www.osteodynamika.cz/

OSTEODYNAMIKA je manuální fasciální terapie, jejímž přínosem je komplexní péče o fasciální systém celého těla

Je nediagnostická metoda s celostním pohledem na zdravotní obtíže organismu. Ošetřuje celé tělo bez zaměření pozornosti na problematickou část. Nehledá příznaky, ale především se snaží pochopit a rozpoznat příčiny, které způsobily stav nerovnováhy či nemoci.

Rozpoznává a reguluje poruchy kloubní biomechaniky a pojivových tkání.

Zabývá se FASCIÁLNÍM SYSTÉMEM celého těla

 • pojivovými tkáněmi (vazy, šlachy, kloubní pouzdra, fascie)

 • synoviálními a serózními membránami

 • obalovými vrstvami svalů, nervů a cév

 • biomechanikou kloubů celého těla

 • jejich vzájemným propojením (vertebroviscerální vztahy)

Jedná se tedy o ucelený terapeutický systém, který k ošetření fasciálního systému i kosterního aparátu cíleně využívá pohyb, tlak, sílu a energii v určitém časovém úseku.

Vznik a vývoj OSTEODYNAMIKY

OSTEODYNAMIKA® byla vyvíjena postupně. Základem bylo pozorování způsobu chování a pohybu lidí i zvířat v jejich přirozeném prostředí. Dále pozorování následků, které plynou z mechanických úrazů, chybných pohybových stereotypů a nevhodného životního stylu.

OSTEODYNAMIKA® vychází z principu několika účinných technik, konkrétně:

1. Dornovy metody

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a tlak rukou, kterými reguluje chybné postavení kostí v těle. Tato metoda se nezabývá ošetřováním pojivových tkání.

2. Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

3. Osteopatie

Parietální osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu. Orgánový fasciální systém, včetně serózních membrán, účinně ošetřují techniky viscerální (orgánové) a neurální osteopatie.

Co je hlavním přínosem OSTEODYNAMIKY?

Propojení účinných technik umožňuje celostní ošetření, ačkoli žádná z nich není sama o sobě diagnostická. Po ošetření celého těla dochází k rychlejší úlevě pacienta, rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k fyziologickému stavu.

Jaký je princip ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY?

Zcela zásadní je neinvazivní přístup k ošetření. Použití tlakové síly, kterou vytváří terapeut na postižené místo je malé, ale působí delší čas. Tento delší čas umožní organismu změnu vzorců ve tkáních. Účinnost tlaku zvyšuje pohyb, který je aktivní nebo pasivní. Procesy ve tkáních jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.

Cílem OSTEODYNAMIKY je uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur a podpora jejich hydratace a lepší vzájemné skluznosti. Přímé působení terapeutického tlaku na tkáň a pomalý pohyb účinně navozují správný fyziologický stav pojivových tkání.

Jak pracuje terapeut při ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY?

 • ošetřuje všechny složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek

 • ošetřuje fasciální systém pohybového aparátu a orgánových soustav

 • působí pomocí rukou na ošetřované části těla podle daného schématu (metodiky)

 • řídí se přírodními pravidly a zásadami biomechaniky a nenásilně manipuluje s opěrným aparátem

 • vnímá procesy odehrávající se ve tkáních a citlivě přizpůsobuje způsob ošetření

 • dbá na korektní vztah mezi terapeutem a pacientem

 • pracuje v neutrálním postavení a ukotvení

 • respektuje projevy pacienta, které mohou vyplývat z tkáňové paměti

 • je zdrojem opory

Tímto terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít.

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná JE?

Ošetření pomocí této jemné manuální techniky je možné provádět od narození až do vysokého věku. Míra tlaku a rozsah pohybu při terapii se vždy přizpůsobuje věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

OSTEODYNAMIKA® je vhodná jako preventivní ošetření i jako terapie, která ošetřuje mechanické blokády kloubů a nesprávnou funkci pojivových tkání, které vznikly jako následek přetížení nebo traumatu.

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná NENÍ?

Jako u všech manuálních technik je potřeba respektovat omezení, která jsou způsobena vážným onemocněním nebo poškozením organismu. V některých případech je možné ošetření se zvýšenou opatrností, některé nemoci však ošetření zcela vylučují. Mezi tato onemocnění patří:

 • akutní bakteriální či virové onemocnění

 • akutní zánětlivé stavy

 • horečka

 • rakovina

 • poškození kůže: rány, vředy, čerstvé jizvy

 • akutní výhřez ploténky s velkou bolestivostí

 • náhlé a neobvyklé změny zdravotního stavu

 • bezprostředně po úraze bez předchozího vyšetření lékařem


Osteodynamika u lidí - nejčastější dotazy a odpovědi

Tímto ještě jednou děkuji za důvěru všem svým dvounohým klientům, kteří se mi svěřili a svěřují do péče, velice si toho vážím!

Níže jsem sepsala odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

 • Jak dlouho ošetření trvá?

Na ošetření je potřeba si rezervovat 2 h času, samotné ošetření celého těla trvá minimálně 1,5 h, ale většinou téměř celé 2 h (zejm. pokud má člověk potíží více nebo jsou závažnějšího charakteru).

 • Je potřeba se na ošetření osteodynamikou předem objednávat?

Ano. Jelikož každé ošetření zabere 2 h času a provádím jej jen ve vyhrazené dny, je objednání se předem nezbytné. Navíc se u každého klienta už při objednávání se informuji, co má za potíže, vyloučíme základní kontraindikace pro provedení ošetření (kterých naštěstí není mnoho) a popř. jestli je vhodné ještě před ošetřením provést nějaká další vyšetření u lékaře. Pokud má klient zdravotní potíže, doporučuji přinést lékařské zprávy a případné nálezy z vyšetření, protože mohou být velice nápomocné.

 • Je potřeba po ošetření osteodynamikou dodržovat klidový režim?

Ano a je to velmi důležité! Sice se jedná o velmi jemné manuální techniky, ale většinou první dny po ošetření bývá člověk přinejmenším unavený a tělo celkově (a hlavně nervový systém) potřebuje čas na regeneraci. Aby ošetření pomocí osteodynamiky bylo co nejefektivnější, je důležité následně dodržet klidový režim. Pokud je klient zdravý a jedná se "pouze" o preventivní ošetření, měly by následovat alespoň 3 dny klidového režimu. Pokud je vše v pořádku, poté je možný pozvolný návrat do běžné zátěže. Pokud je klient ošetřovaný z důvodu zdravotních potíží, je délka klidového režimu nastavena individuálně dle závažnosti potíží a vývoje stavu. Zejména u vleklých chronických obtíží může být nejvýraznější efekt osteodynamiky pozorován až za 14 dní (v extrému i za 3 týdny) po ošetření, protože tělo potřebuje na regeneraci a nastavení správných vzorců delší čas. Klient je vždy o těchto skutečnostech řádně poučen.

 • Za jak dlouho je vhodné další ošetření pomocí osteodynamiky?

Je to opět u každého klienta velice individuální záležitost. Pokud se jedná "pouze" o preventivní ošetření, vhodné je alespoň 1x za rok. Pokud již řešíme zdravotní obtíže, vždy je to závislé na původu a závažnosti obtíží a také reakci těla na ošetření. Někdy může být potřeba vícero ošetření, která jsou většinou prováděna v odstupu 3 – 4 týdnů, někdy se i poměrně závažný problém vyřeší již po první terapii a poté klient přijde již pouze na preventivní ošetření např. za 3 až 6 měsíců.

 • Za jak dlouho po ošetření osteodynamikou je možné absolvovat jiné rehabilitační techniky?

Samozřejmě u některých zdravotních potíží je velice vhodné nebo i nezbytné podstoupení dalších rehabilitačních procedur či fyzioterapií. Ale aby bylo ošetření osteodynamikou co nejefektivnější a šetrné, organizmus potřebuje čas na regeneraci a proto není vhodné alespoň týden po ošetření provádět jiné rehabilitační techniky. Každý klient je o této skutečnosti důrazně poučen. Ideální je v těchto případech u daného klienta vzájemná spolupráce s ostatními terapeuty či fyzioterapeuty, aby byly terapie a jejich návaznost na sebe sestaveny co nejlépe. Rehabilitační plán by se měl u každého klienta nastavovat individuálně.

Všichni klienti jsou vždy informováni, jak bude probíhat samotné ošetření a jak by měl probíhat následný režim po této terapii.