Naše služby

Jak je zmíněno již v úvodu, klademe velký důraz na poskytování kvalitní péče. U každého pacienta provádíme důkladné základní klinické vyšetření a teprve na jeho základě a po domluvě s majiteli se věnujeme dalším diagnostickým postupům či terapii.

Všechny chirurgické úkony jsou prováděny na sterilním operačním sále, standardem i pro kratší zákroky je intubace (zajištění průchodnosti dýchacích cest), kanylace, infuzní terapie a monitoring životních funkcí pacienta.

V komplikovaných případech a vyšetřeních spolupracujeme s kolegy z referenčních klinik.

 

Preventivní péče:

 • vakcinace, přípravky proti vnějším i vnitřním parazitům
 • čipování, vystavení europasu
 • odstranění zubního kamene ultrazvukem

 

Diagnostika:

 • základní klinické vyšetření
 • základní ortopedické, neurologické, kardiologické vyšetření
 • ultrasonografické vyšetření
 • rentgenologické vyšetření (včetně oficiálních RTG na DKK, DLK, SA, OCD ramenního kloubu)
 • biochemické a hematologické vyšetření krve
 • vyšetření moči a močového sedimentu
 • mikroskopické vyšetření kožních seškrabů, stěrů, otiskových preparátů, cytologické vyšetření
 • otoskopické, základní oftalmologické vyšetření
 • stanovení hladiny progesteronu a mikroskopické vyšetření poševního stěru pro určení optimální doby krytí
 • odběr vzorků k mikrobiologickému a histopatologickému vyšetření

 

Chirurgické zákroky

 

Ošetření pacientů Dornovou metodou

(ošetření provádí MVDr. Jana Sekvencová - kontakt - 773 979 936, janasekvencova@seznam.cz)

 

Další služby:

 • hospitalizace pacientů
 • poradenství v oblasti výživy, chovu a výcviku
 • prodej krmiv, veterinárních diet a doplňkového sortimentu
 • po dohodě možnost návštěvy u pacienta