Naše služby

Jak je zmíněno již v úvodu, klademe velký důraz na poskytování kvalitní péče. U každého pacienta provádíme důkladné základní klinické vyšetření a teprve na jeho základě a po domluvě s majiteli se věnujeme dalším diagnostickým postupům či terapii.

V komplikovaných případech a vyšetřeních spolupracujeme s kolegy z referenčních klinik.

Preventivní péče:

 • vakcinace, přípravky proti vnějším i vnitřním parazitům
 • čipování, vystavení europasu
 • odstranění zubního kamene ultrazvukem

Diagnostika:

 • základní klinické vyšetření
 • základní ortopedické, neurologické, kardiologické vyšetření
 • ultrasonografické vyšetření
 • rentgenologické vyšetření (včetně oficiálních RTG na DKK, DLK, SA, OCD ramenního kloubu)
 • biochemické a hematologické vyšetření krve
 • vyšetření moči a močového sedimentu
 • mikroskopické vyšetření kožních seškrabů, stěrů, otiskových preparátů, cytologické vyšetření
 • otoskopické, základní oftalmologické vyšetření
 • stanovení hladiny progesteronu a mikroskopické vyšetření poševního stěru pro určení optimální doby krytí
 • odběr vzorků k mikrobiologickému a histopatologickému vyšetření

Chirurgické zákroky

 • Všechny chirurgické úkony jsou prováděny na sterilním operačním sále, standardem i pro kratší zákroky je intubace (zajištění průchodnosti dýchacích cest), kanylace, infuzní terapie a monitoring životních funkcí pacienta. 

Ošetření pacientů Dornovou metodou a Osteodynamikou

Jedná se o jemné manuální rehabilitační techniky, jejichž cílem je zlepšení či zachování správné funkce pohybového aparátu a ošetření fasciálního systému, který je součástí všech složek organizmu.

Ošetření je vhodné:
 • jako prevence vzniku potíží (zejm. u psíků ve sportovní zátěži)
 •  u geriatrických pacientů
 • u pacientů se zdravotními obtížemi (nejen pohybovými) - v těchto případech vždy až po pečlivém vyšetření a zhodnocení celkového zdravotního stavu
 • jako součást paliativní péče

Ošetření provádí MVDr. Jana Čábelková - absolventka kurzu Dornovy metody, Osteodynamiky I, II, III a IV u lektorky a zakladatelky těchto technik paní Andrey Dunové

Objednání je možné telefonicky - 734 251 500, prostřednictvím e-mailu - jankari.vet@seznam.cz či osobně u nás v ordinaci.

Více o Dornově metodě a Osteodynamice nejdete v sekci rehabilitace:

Další služby:

 • poradenství v oblasti výživy, chovu a výcviku
 • prodej krmiv, veterinárních diet a doplňkového sortimentu
 • po dohodě možnost návštěvy u pacienta