Dornova metoda a Osteodynamika


Dornova metoda - jedná se o jemnou manuální techniku, která celostně ošetřuje opěrný aparát pacienta za jeho přirozeného pohybu. Cílem je regulovat chybné napětí pojivových tkání a chybné postavení kostí v kloubních spojeních celého těla, aby mohlo dojít k obnově, zlepšení či zachování správné funkce pohybového aparátu

Osteodynamika - je velmi jemné manuální ošetření měkkých tkání, které komplexně pečuje o fasciální systém, jenž je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Dle potřeby se pracuje s fasciemi ve všech vrstvách, od povrchové až po nejhlubší vrstvu, která chrání nervový systém. Cílem je zejména obnovení cirkulace tkáňové tekutiny, krve i lymfy a také obnovení pohybu a kluznosti nervů a tím i jejich funkce.

Tyto techniky se při ošetření vzájemně propojují.


Ošetření je vhodné:

  • jako prevence vzniku potíží (zejm. u psíků ve sportovní zátěži)
  • u geriatrických pacientů
  • u pacientů se zdravotními obtížemi (nejen pohybovými) - v těchto případech vždy až po pečlivém vyšetření a zhodnocení celkového zdravotního stavu
  • jako součást paliativní péče


Ošetření provádí MVDr. Jana Čábelková - absolventka kurzu Dornovy metody, Osteodynamiky I, II, III a IV u lektorky a zakladatelky těchto technik paní Andrey Dunové (Institut zdraví zvířat s.r.o.)

Objednání je možné telefonicky - 734 251 500, prostřednictvím e-mailu - jankari.vet@seznam.cz či osobně u nás v ordinaci.Více informací o těchto technikách najdete na stránkách Institutu zdraví zvířat: