Dornova metoda a Osteodynamika


Dornova metoda - jedná se o jemnou manuální techniku, která celostně ošetřuje opěrný aparát pacienta za jeho přirozeného pohybu. Cílem je regulovat chybné napětí pojivových tkání a chybné postavení kostí v kloubních spojeních celého těla, aby mohlo dojít k obnově, zlepšení či zachování správné funkce pohybového aparátu

Osteodynamika - je velmi jemné manuální ošetření měkkých tkání, které komplexně pečuje o fasciální systém, jenž je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Dle potřeby se pracuje s fasciemi ve všech vrstvách, od povrchové až po nejhlubší vrstvu, která chrání nervový systém. Cílem je zejména obnovení cirkulace tkáňové tekutiny, krve i lymfy a také obnovení pohybu a kluznosti nervů a tím i jejich funkce.

Tyto techniky se při ošetření vzájemně propojují.


Ošetření je vhodné:

 • jako prevence vzniku potíží (zejm. u psíků ve sportovní zátěži)
 • u geriatrických pacientů
 • u pacientů se zdravotními obtížemi (nejen pohybovými) - v těchto případech vždy až po pečlivém vyšetření a zhodnocení celkového zdravotního stavu
 • jako součást paliativní péče


Ošetření provádí MVDr. Jana Čábelková - absolventka kurzu Dornovy metody, Osteodynamiky I, II, III a IV u lektorky a zakladatelky těchto technik paní Andrey Dunové (Institut zdraví zvířat s.r.o.)

Objednání je možné telefonicky - 734 251 500, prostřednictvím e-mailu - jankari.vet@seznam.cz či osobně u nás v ordinaci.Více informací o těchto technikách najdete na stránkách Institutu zdraví zvířat:

Odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy ohledně Dornovy metody + Osteodynamiky (DM + OD)

Jak dlouho ošetření trvá?

 • Na ošetření je potřeba si rezervovat přibližně hodinu, samotné ošetření DM + OD trvá v průměru 45 minut.

Probíhá před samotnými ošetřením DM + OD nějaké vyšetření pacienta?

 • Ano, pacienta si vždy před ošetřením DM + OD klinicky vyšetříme (poslech hrudníku, kontrola sliznic, mízních uzlin, pohmat břicha apod.). Pokud je vše v pořádku, následuje vlastní ošetření. Pokud jsou nějaké odchylky v celkovém zdravotním stavu, u každého pacienta poté ve spolupráci s majitelem postupujeme individuálně. Majitel je vždy o všem řádně poučen.

Je potřeba se na ošetření DM + OD předem objednávat?

 • Ano. Jelikož si na každého pacienta, který přichází na ošetření DM + OD, rezervujeme hodinu času, jsou objednávky předem nezbytné. Navíc se majitelů už při objednávání vyptáme, co má pacient za potíže a popř. jestli je vhodné ještě před ošetřením DM + OD provést více vyšetření (např. RTG, vyš. ultrazvukem, vyš. krve a jiné).

Je možné ošetřit i hůře spolupracující pacienty?

 • Ano. Samozřejmě se mohou vyskytnout výjimky, ale máme zkušenosti s ošetřením agresivních, extrémně bázlivých i výrazně temperamentních pacientů (často s kombinací výše uvedených vlastností) a prozatím se nám vždy podařilo terapii úspěšně provést. Majitelé jsou vždy předem poučeni, jak bude ošetření u jejich zvířecího kamaráda probíhat a jak je potřeba jej přidržovat, aby se případný stres omezil na minimum. Pokud máte pocit, že Váš čtyřnohý kamarád může mít větší potíže se zvládnutím tohoto ošetření, nebojte se nás o této skutečnosti předem informovat. Na všem se domluvíme a na možné situace se připravíme. Vždy dodržujeme, aby ošetření bylo šetrné a bezpečné jak pro pacienta, tak i terapeuta a majitele.

Je potřeba po ošetření DM + OD dodržovat klidový režim?

 • Ano. Aby ošetření pomocí DM + OD bylo co nejefektivnější, je důležité následně dodržet klidový režim. Pokud je pacient zdravý a jedná se "pouze" o preventivní ošetření, měly by následovat 3 dny klidového režimu (ideálně kontrolovaný pohyb na vodítku, co nejvíce zamezit seskokům, výskokům a chůzi po schodech). Pokud je vše v pořádku, poté je možné pacienta pozvolna navracet do zátěže, na kterou byl zvyklý. Pokud je pacient ošetřovaný z důvodu zdravotních potíží, je délka klidového režimu nastavena individuálně dle závažnosti potíží a vývoje stavu. Majitel je vždy o těchto skutečnostech řádně poučen .

Je možné bezprostředně po ošetření DM + OD u pacienta provádět i další rehabilitační či jiné techniky?

 • Ne. Opět, aby bylo ošetření pomocí DM + OD co nejefektivnější a šetrné, organizmus potřebuje čas na regeneraci a proto není vhodné alespoň týden po ošetření DM + OD provádět jiné rehabilitační techniky. Majitel je o této skutečnosti opět důrazně poučen.
 • Spolupracujeme s terapeuty využívající i jiné techniky či s fyzioterapeuty, ale vždy je potřeba sestavit rehabilitační plán u každého pacienta individuálně, aby byl výsledek co nejlepší.

Majitelé jsou u nás vždy informováni, jak bude probíhat samotné ošetření pomocí DM + OD i následná péče o jejich čtyřnohého kamaráda po této terapii.